"Den Magiske Reisa"

 

Utgitt av Alfa Forlag Gjøvik
Forfatter: Bjørn Sivesind

 

Hilmar Bussi Karlsen Rosenborg er en vandri, det vil si av reisende slekt. Men han er mye mer, han er også en trubadur, sanger og visemaker som i tekst og toner formidler de reisendes kultur og sangtradisjoner. Han er også en dyktig historieforteller som ser det som sin livsoppgave å bringe de reisendes kultur videre.


Bussi er særlig opptatt av å fortelle den positive historien. Det gjør han også i denne boka, "Den magiske reisa", som er ført i pennen av Bjørn Sivesind.


I denne boka retter han en takk til folk i bygd og by som har møtt hans folk med respekt.


Boka inneholder også innsamlede beretninger fra store deler av Norge, historier som bekrefter den gode relasjonen mellom fastboende og reisende. En ny og interessant vinkling.

En bok med både humor og alvor, vel verdt å lese.


Pris: 299,- + frakt/gebyr kr. 50,-

 

Ønsker du å kjøpe boka, kan du overføre kr. 349,- til
kontonummer
2050 30 56845
Husk navn og adresse!

Boka blir sendt omgående